Gjeneratore

JCB Power ofron një gamë të gjerë të gjeneratorëve me naftë të specifikimeve të lartë për të përmbushur çdo kërkesë të konsumatorëve për energji në nivel global. Secili gjenerator JCB është ndërtuar me specifikimet më të lartë për të ofruar besueshmëri të jashtëzakonshme, performancë të lartë dhe rritjen e efikasitetit.

JCB është besuar në mbarë botën për të ofruar energji për të dyja fuqitë kryesore të pushtetit në aplikacionet e ndërtimit dhe industrisë  me qira,në sektorët e bujqësisë dhe për përdorim si back-up në furnizimin me energji elektrike për aplikimet komerciale të tilla si spitale, zyra dhe qëndra të dhënas-etj.

Si është e pritshme , cilësia e ndërtimit  është madhështor ne çdo produkt që vecohet nga të tjerët  për komponentë të cilësi  më të lartë. Ne kemi zgjedhur me kujdes një gamë  të prodhimeve të motorit për të ofruar tek ju fleksibilitet dhe shkathtësi për të siguruar zgjidhje botëror të kategorisë së energjisë. Çdo model ofron kosto të ulët operimi dhe një rritje të ciklit të jetës , për të siguruar energji ne të cilën ju mund të bazoheni.

Ne kemi ndarë gjeneratorët tanë në katër zgjidhje energjie për të ndihmuar ju të plotësoni kërkesat e saktë të energjisë; gama standart jep fuqi nga 8-730 kVA; gama premier nga 730-3300 kVA; dhe gama rental ofron energji nga 20-2000 kVA. JCB nisur gama  Inteli-Hybrid për të siguruar një zgjidhje alternative të energjisë për të ndihmuar të kursehet karburanti klientëve tanë, për të rritur efikasitetin, dhe për të reduktuar emetimet dhe për të reduktuar ndjeshëm kostot.

Duke mbështetur çdo gjë , është rrjeti i njohur botërisht të shërbimit tonë të konsumatorëve – konsumatori është në qendër të çdo gjëje që ne bëjmë. Gama e re  me gjeneratorë është linja LiveLink for Power. LiveLink është një zgjidhje e avancuar telematike e cila sjell revolucionin tek konsumatorët, duke përfshirë edhe kompanitë me qira, monitorimin dhe menaxhimin e gjeneratorëve të tyre për të arritur performancën më të madhe dhe me kosto të reduktuar të pronësisë.