Kontakt

If you’d like to talk to us about a project, or anything else, we’d love to hear from you.
GET IN TOUCH

Email

VENDE TE REJA PUNE

 • Unitrack Albania sha kerkon te punesoje nje person si ndihmes ne departamentin e shitjeve te pjeseve te kembimit kerkesat:
  1.Te mirembaje ambjentet e punes
  2.Te mesoje perdorimin e programit ne Anglisht te Unitrack per pjeset e kembimit te makinerive te renda
  3.Te kete njohuri kompjuterike
  4.Te kete patente ( kategoria B ) 
  5. Te kete njohuri te gjuhes Greke

CV-të mund ti dergoni emaili qe ndodhet posht faqes

CONTACT US