Mini Excavators

JCB ofron një gamë të plotë të ekskavatorėve kompakt, nga 0.8 deri në 10 ton. Pra, ka një mini germues JCB për të gjitha aplikacionet. Modelet ofrojn raport te lart te lidhjes fuqi me peshe  , lider ne kategorine e rehatise dhe mundesise per kontrolle . Në modelet e RTS dhe ZTS, mini ekskavator JCB mund të punojnë në pika të forta.

Maximum Dig Depth  1.69m
Maximum Dump Height  1.98m
Operating Weight  950kg
Maximum Dig Depth  2.15m
Maximum Dump Height  1.895m
Operating Weight  1110kg
Maximum Dig Depth  2.648m
Maximum Dump Height  2.531m
Operating Weight  1634kg
Maximum Dig Depth  3.075m
Maximum Dump Height  2.846m
Operating Weight  1822kg
Maximum Dig Depth  2.62m
Maximum Dump Height  2.77m
Operating Weight  2067kg
Maximum Dig Depth  2.832m
Maximum Dump Height  3.158m
Operating Weight  2806kg
Maximum Dig Depth  3.05m
Maximum Dump Height  3.22m
Operating Weight  2867kg
Maximum Dig Depth  3.119m
Maximum Dump Height  3.205m
Operating Weight  3217kg
Maximum Dig Depth  3.512m
Maximum Dump Height  3.482m
Operating Weight  3651kg
Maximum Dig Depth  3.532m
Maximum Dump Height  4.001m
Operating Weight  4792kg
Maximum Dig Depth  3.652m
Maximum Dump Height  4.088m
Operating Weight  5112kg
Maximum Dig Depth  3.843m
Maximum Dump Height  4.274m
Operating Weight  5366kg
Maximum Dig Depth  4.077m
Maximum Dump Height  4.456m
Operating Weight  5483kg
Maximum Dig Depth  4.011m
Maximum Dump Height  4.216m
Operating Weight  6601kg
Maximum Dig Depth  4.07m
Maximum Dump Height  4.281m
Operating Weight  6760kg
Maximum Dig Depth  3.625m
Maximum Dump Height  4.946m
Operating Weight  8300kg
Maximum Dig Depth  4.372m
Maximum Dump Height  5.395m
Operating Weight  8600kg
Maximum Dig Depth  4.137m
Maximum Dump Height  5.32m
Operating Weight  8923kg
Maximum Dig Depth  4.555m
Maximum Dump Height  5.490m
Operating Weight  9733kg